توکسین بایندر
خانه / توکسین بایندر رسی / بازار فروش توکسین بایندر رسی

بازار فروش توکسین بایندر رسی

یکی از نمونه های افزودنی های قارچ کش توکسین بایندر در بازار فروش این محصولات، توکسین بایندرهای رسي می باشد که برای غلبه بر انواع مایکوتوکسینها مخصوصا آفلاتوکسین مناسب است. در ادامه به بررسی تحقیقی در خصوص آفلاتوکسینها می پردازیم.
مقایسه نمودن مقدار میانگین غلظت آفلاتوکسین B1 در مراکز دامپروری سنتی و نیمه صنعتی در تحقیق نشان داد که از لحاظ آماری اختلاف بسیار قابل توجهی در سطح ( ۰۰۱/۰>pp) بین میزان آلودگی جیره های غذایی در دو سیستم پرورش وجود دارد؛ به صورتی که میزان میانگین آلودگی آفلاتوکسینB1 در گاوداریهای سنتی، خیلی بیشتر (حدود ۵۰۰%) از گاوداری های نیمه صنعتی بود، دلیل اصلی وجود این اختلاف به احتمال بسیار زیاد، استفاده نمودن از نان خشک کپک زده برای تغذیه کردن گاوها در گاوداری های سنتی می باشد.
این پژوهش همچنین نشان میدهد که مقدار میانگین غلظت آفلاتوکسین M1 درکل نمونه های جیره های غذایی، در گاوداریهای سنتی تحت مطالعه، استان های تهران، گلستان، کرمانشاه و فارس به ترتیب ۲/۲۰۸، ۶/۲۱۳، ۴/۲۱۷۷، ۲/۲۲۱ نانوگرم در کیلوگرم، و در دامپروریهای نیمه صنعتی به ترتیب ۴/۱۵۴، ۸/۱۶۶، ۹/۱۷۴، ۹/۱۶۲ نانوگرم در کیلوگرم بود.
میزان سطح آلایندگی آفلاتوکسین M1 در کلیه نمونه های شیر، در گاوداری سنتی و نیمه صنعتی پایین تر از بالاترین مقدار قابل قبول استاندارد در ایران (۵۰۰ نانوگرم در کیلوگرم)بود، ولی بصورت قابل توجهی ( ۰۰۱/۰>pp) بالاتر از حداکثر مجاز استاندارد آفلاتوکسین M1 در شیر، در بسیاری از کشورها(۵۰۰ نانوگرم در کیلوگرم) بود.
میزان سطح آلودگی آفلاتوکسین M1 در کلیه نمونه های شیر، در گاوداری سنتی به طورمعنی داری( ۰۰۱/۰>(p بیشتر از سطح آلودگی آفلاتوکسین M1 در گاوداری های نیمه صنعتی بود.

کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و فروش:
امین جابری
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09120336435

مطلب پیشنهادی

خرید توکسین بایندر

خرید توکسین بایندر و انواع افزودنی قارچ کش خوراک دام

خرید توکسین بایندر به منظور غلبه بر مایکو توکسین ها mycotoxins یا سموم قارچی موجود …

دیدگاهتان را بنویسید